สะพานสารสิน

สะพานสารสินเป็นสะพานที่สร้างข้ามช่องปากพระ เพื่อเชื่อมระหว่างเกาะภูเก็ต ตรงบริเวณท่าฉัตรไชยกับท่านุ่น จังหวัดพังงา มีความยาวทั้งหมด 660 เมตรเป็น ทางผิวคอนกรีต 360 เมตร ตัวสะพานคอนกรีตอัดแรงยาว 300 เมตร กว้าง 11 เมตร เป็นทางรถวิ่งกว้าง 8 เมตร ทางเท้าข้างละ 1.5 เเมตร กรมทางหลวงเป็นผู้รับผิดชอบ การก่อสร้าง เริ่มดำเนินการตามนโยบายในปี พ.ศ. 2494 โดยเปิดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้าง

นอกจากนี้ยังมีแนวปะการังขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด โดยเฉพาะเต่าทะเลซึ่งจะขึ้นมาวางไข่บนหาดในราว เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ แต่ปัจจุบันเต่าทะเลมีจำนวนลดลงมากจนแทบไม่มีให้เห็น หาดไม้ขาว หาดที่ยาวที่สุดในจังหวัดภูเก็ต เป็นหาดแห่งเดียวที่มีจักจั่นทะเล อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก หาดแห่งนี้ยังมีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่อยู่บ้าง แต่มีจำนวนไม่มากเหมือนเช่นในอดีต หาดทรายแก้ว หาดทรายขาวทอดยาวขนานไปกับทิวต้นสน อยู่ถัดจากหาดไม้ขาวไปจนถึงสะพานสารสิน นับเป็นหาดที่อยู่เหนือสุดของเกาะภูเก็ต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOUR TIEW THAI

  •   46/239 อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

  •    Mobile: 063 546 9241

  •    Mail: tourtiewthai@gmail.com

เลขที่ใบอนุญาต

COPYRIGHT 2016 © Tour Tiew Thai All rights reserved |