อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย (Phimai Historical Park)

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

(Phimai Historical Park)

 

by พี่ ญ หมึก ทัวร์เที่ยวไทย

 

     อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย (Phimai Historical Park) เป็นปราสาทหินทรงขอมโบราณ ตั้งอยู่ที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 เพื่อเป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ ต่อมาเปลี่ยนเป็นศาสนาพุทธ นิกายมหายาน 

ปราสาทหินพิมาย สร้างขึ้นตามความเชื่อว่าด้วยเรื่องสวรรค์ และโลกมนุษย์ ลักษณะผังของปราสาทนั้นได้ถูกสร้างขึ้นคล้ายกับเขาพระสุเมรุ มีองค์ปราสาทเป็นประธาน ซึ่งอยู่ใจกลางของเทวสถาน เป็นเสมือนทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์ ปราสาทหินพิมาย เป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งใน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ตัวอุทยานตั้งอยู่ฟากทิศตะวันออกของแม่น้ำมูล จ.นครราชสีมา บนพื้นที่ 115 ไร่ วางแผนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 565 เมตร ยาว 1,030 เมตร ลักษณะพิเศษของปราสาทหินพิมาย คือ ปราสาทหินแห่งนี้สร้างหันหน้าไปทางทิศใต้ ซึ่งต่างจากปราสาทหินอื่น ๆ ที่มักหันไปทางทิศตะวันออก สันนิษฐานว่าเพื่อให้หันรับกับเส้นทางตัดมาจากเมือง พระนคร เมืองหลวงในสมัยนั้นของอาณาจักรขะแมร์ ซึ่งเข้ามาสู่เมืองพิมายทางทิศใต้

พิกัด: 341/3 ใน อำเภอพิมาย นครราชสีมา 30110

เปิดให้เข้าชม: 07:00 – 18:00

โทร: 044.471.535

💚Happiness is a way of Journeys!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOUR TIEW THAI

  •   46/239 อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

  •    Mobile: 063 546 9241

  •    Mail: tourtiewthai@gmail.com

เลขที่ใบอนุญาต

COPYRIGHT 2016 © Tour Tiew Thai All rights reserved |