เกาะราชา และ เกาะโครอล

ทัวร์ภูเก็ต

เรือสปีทโบ๊ท

สัมผัสวิถีท้องทะเล ประการังหลากสี และปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายกันเต็มที่ไปเลย พร้อมล่องเรือชม "อ่าวทือ"

รายละเอียด

TOUR TIEW THAI

  •   46/239 อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

  •    Mobile: 063 546 9241

  •    Mail: tourtiewthai@gmail.com

เลขที่ใบอนุญาต

COPYRIGHT 2016 © Tour Tiew Thai All rights reserved |